Ontmoeten

Ontmoeten

Ganshoek krijgt een multifunctionele ontmoetingsruimte en een mooie belevingstuin. Iedere inwoner van Lage Zwaluwe is er welkom. Welzijnsorganisatie SWO Drimmelen heeft een grote rol bij de coördinatie en planning van alle activiteiten en initiatieven rond Ontmoeten. Meer informatie vindt u op www.swodrimmelen.nl.

  • Belevingstuin Ganshoek
  • Ontmoeten in Ganshoek

Tijdelijke ontmoetingsruimte

Tot aan de opening van de nieuwe ontmoetingsruimte wordt er gebruik gemaakt van appartement 92 (ingang Ganshoeksingel) voor tal van leuke activiteiten zoals spelletjes, handwerken en zingen. Wekelijks zijn er spreekuren van de wijkzuster en ouderenadviseur. Daarnaast is er iedere ochtend koffie-inloop (behalve in het weekend). Ook kunt u de prikpost, kapper en pedicure bezoeken en worden er kerkdiensten verzorgd. Iedere maandagavond is er koersbal in de inpandige fietsenstalling.

Ontmoetingsruimte

De ontmoetingsruimte is er natuurlijk voor de bewoners van Ganshoek. Maar dat niet alleen: iedere inwoner van Lage Zwaluwe kan er straks terecht. Om elkaar te ontmoeten en om samen aan activiteiten deel te namen. De ontmoetingsruimte van Ganshoek moet de sociale samenhang in Lage Zwaluwe bevorderen.

Welke activiteiten er precies in de ontmoetingsruimte worden georganiseerd, is nog niet allemaal duidelijk. Er is plaats voor vele soorten ontmoeting, dagbesteding, samen eten en andere ontspanning. Ook komt er een prikpost en kunnen mantelzorgers er ondersteuning vinden.


De functies op een rij:

De vrijwilligers

Vrijwilligers vormen de basis, de motor van de ontmoetingsruimte. Het zijn de mensen die hun talent en tijd vrijwillig inzetten en ervoor zorgen dat de ontmoetingsruimte een levendige plaats is en blijft.

Belevingstuin

Het groen is altijd dichtbij in de fraaie openbare belevingstuin in het hart van Ganshoek. De tuin grenst aan de ontmoetingsruimte. Ook buiten zijn eigen ideeën en initiatieven van iedereen meer dan welkom. Er ligt nog veel open: er wordt misschien straks jeu de boules gespeeld of er zijn moestuintjes. De invulling hangt mede af van financiering en subsidiemogelijkheden.

De belevingstuin levert een bijdrage een prettige woonomgeving en ontspanning voor bewoners. Hij bevordert bovendien de sociale samenhang tussen omwonenden, bezoekers van Ganshoek en natuurlijk de bewoners zelf.