Zorg

Zorg

In Ganshoek zijn vele vormen van zorg en ondersteuning mogelijk: van relatief eenvoudig tot intensief en alles daartussen. Dat geeft een gerust gevoel en zorgt dat u prettig, vertrouwd en zo lang mogelijk in uw eigen woning kunt blijven wonen. Surplus is de zorgpartner in Ganshoek. Meer informatie vindt u op www.surpluszorg.nl.

  • Voorzijde Ganshoek
  • Overzicht Ganshoek

Wat is er mogelijk?

Van eenvoudig tot ingewikkeld. De zorg van Surplus is altijd op met maat en wordt in nauw overleg met u en uw familie afgestemd.


De zorg op een rij:

Volledig pakket thuis

Dit pakket is bedoeld voor mensen die voortdurend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid nodig hebben. Bij een volledig pakket thuis blijft iemand in zijn eigen woning wonen én levert Surplus de benodigde zorg op maat. Lees er hier meer over.

Groepswoningen

Drie woongroepen met elk acht appartementen waar mensen met psychogeriatrische problematiek wonen. Wonen in een van de woongroepen in Ganshoek houdt in dat mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen. Hierdoor kunnen ze een voor hen zo normaal mogelijk leven leiden.

Zorg aan huis, thuiszorg

Speciaal voor huurders die verder nog zelfstandig wonen. Lees hier meer over thuiszorg.

Eerstelijnsverblijf

Dit is zorg en opvang voor mensen die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Onze vrijwilligers in de zorg

Het werken met vrijwilligers is voor Surplus een bewuste keuze. Door het stimuleren van samenwerking tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers kunnen we meer variatie en kwaliteit aanbieden op het gebied van welzijn, zorg, wonen en comfort. Bovendien ontstaat hierdoor een prettig werkklimaat. Hiervan profiteren onze klanten, onze vrijwilligers en onze medewerkers.

Wij hechten dus veel waarde aan de inzet van onze vrijwilligers. Mede door hun bijdrage kan Surplus zijn werk optimaal doen!

Vrijwilliger worden? Kijk op www.surpluszorg.nl voor meer informatie en om u aan te melden.